acasa | contact
EuropeDirect Info Europe Direct
CETățENIA EUROPEANă » ANOFM sprijină în reţea Garanţia pentru tineret


Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din România face parte din rețeaua serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, o nouă structură de cooperare lansată oficial astăzi, structură care ajută statele membre să își coordoneze mai bine politicile și acțiunile de reducere a șomajului și care contribuie la consolidarea cadrului de guvernanță economică europeană.

 

Noua rețea are la bază decizia Consiliului și a Parlamentului European de a maximiza eficiența serviciilor publice de ocupare a forței de muncă prin intermediul unei cooperări mai strânse, decizie adoptată în mai 2014 (a se vedea IP/13/544 și IP/14/545), în conformitate cu Pachetul legislativ din 2012 privind ocuparea forței de muncă. Consiliul de administrație al noii rețele s-a reunit, tot astăzi, pentru prima dată la Bruxelles.

 

Rețeaua va ajuta statele membre să pună mai bine în aplicare recomandările specifice fiecărei țări referitoare la serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă, adoptate de Consiliu în cadrul semestrului european. În 2014, România a fost una dintre cele 11 țări care au primit astfel de recomandări (alături de Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Portugalia, Slovacia, Slovenia și Spania). Factorii naționali de decizie vor putea utiliza expertiza obținută în cadrul rețelei la conceperea, dezvoltarea și evaluarea politicilor privind ocuparea forței de muncă.

 

Mai multe informații privind serviciile publice de ocupare a forței de muncă, inclusiv fișe de țară, se găsesc în pagina (în engleză):

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=105&langId=en

 

Mai multe detalii despre nou-lansata rețea sunt disponibile în comunicatul de presă din pagina:

http://ec.europa.eu/romania/news/23092014_ocuparea_fortei_de_munca_ro.htm

 

Comisia Europeană salută lansarea oficială a rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, o nouă structură de cooperare care ajută statele membre să își coordoneze mai bine politicile și acțiunile de reducere a șomajului și care contribuie la consolidarea cadrului de guvernanță economică europeană. Îmbunătățirea sprijinului oferit tinerilor de serviciile publice de ocupare a forței de muncă ale statelor membre este deosebit de importantă pentru punerea în practică a garanției pentru tineret, o reformă ambițioasă la nivelul întregii UE care își propune să-i ajute pe toți șomerii sub 25 de ani să își găsească un loc de muncă. Consiliul de administrație al noii rețele se reunește pentru prima dată astăzi la Bruxelles.

 

Noua rețea are la bază decizia Consiliului și a Parlamentului European de a maximiza eficiența serviciilor publice de ocupare a forței de muncă prin intermediul unei cooperări mai strânse, decizie adoptată în mai 2014 (a se vedea IP/13/544 și IP/14/545), în conformitate cu Pachetul din 2012 privind ocuparea forței de muncă.

László Andor, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și incluziune, a declarat: „Pentru a facilita accesul rapid al șomerilor din Europa la locuri de muncă și la cursuri de formare, este esențial ca serviciile publice de ocupare a forței de muncă să își desfășoare activitățile în bune condiții și cu eficacitate. Noua rețea va contribui, în întreaga UE, la procesul de modernizare și de reformă a acestor servicii. În plus, unele state membre trebuie să își reformeze serviciile publice de ocupare a forței de muncă pentru a pune în aplicare cu succes garanția pentru tineret și pentru a-i ajuta pe tinerii fără un loc de muncă și pe cei inactivi să obțină un loc de muncă sau un curs de formare. Noua rețea trimite încă un semnal puternic, și anume acela că Europa utilizează toate instrumentele de care dispune pentru a combate șomajul.”

 
 

Noua structură va oferi oportunități mai mari pentru a compara performanțele serviciilor publice de ocupare a forței de muncă pe baza unor criterii de referință relevante, pentru a identifica bune practici și pentru a îmbunătăți cooperarea, inclusiv prin intermediul învățării reciproce și al unor programe de asistență inter pares). Una dintre cele mai urgente sarcini pe care trebuie să le îndeplinească rețeaua este schimbul de cunoștințe și de bune practici cu privire la punerea în aplicare a garanției pentru tineret, deoarece majoritatea serviciilor publice pentru ocuparea forței de muncă au fost desemnate puncte naționale de contact pentru această reformă fundamentală. În multe state membre, funcționarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă trebuie să fie îmbunătățită, pentru a garanta că fiecare tânăr beneficiază de o consiliere adecvată, personalizată, cu privire la oportunitățile de găsire a unui loc de muncă, de educație și de formare care sunt cele mai potrivite în situația sa, această consiliere ducând, în termen de patru luni, la o ofertă concretă, croită pe măsură.

Rețeaua va ajuta, de asemenea, statele membre să pună mai bine în aplicare recomandările specifice fiecărei țări referitoare la serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă și adoptate de Consiliu în cadrul semestrului european. În 2014, 11 țări au primit astfel de recomandări (Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Italia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania). Factorii naționali de decizie vor utiliza expertiza obținută în cadrul rețelei la conceperea, dezvoltarea și evaluarea politicilor privind ocuparea forței de muncă.

 
 

Consiliul de administrație al rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, alcătuit din directori din cadrul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, desemnați de fiecare stat membru, și Comisie, reglementează și dirijează activitățile rețelei.

În ceea ce o privește, Comisia a înființat un secretariat care să asiste și să faciliteze activitatea noii rețele și care să asigure buna desfășurare a operațiunilor sale și pertinența politică.

 
 

Context

 
 

Rolul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă este în curs de redefinire în majoritatea statelor membre, vizându-se transformarea lor în prestatori de servicii mai agili, mai moderni și mai orientați către client, al căror obiectiv să fie îndrumarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă către ofertele adecvate și către oportunitățile de formare. Acesta este momentul potrivit pentru a consolida cooperarea între serviciile publice de ocupare a forței de muncă, astfel încât beneficiile create de diversele aspecte ale cooperării să fie reunite și maximizate.

Pentru a fi moderne și eficiente, serviciile publice de ocupare a forței de muncă trebuie să pună bazele unei cooperări mai strânse cu organismele educaționale și de formare, să stimuleze sinergiile cu operatorii privați și cu alți actori de pe piața forței de muncă, să acorde mai multă atenție nevoilor angajatorilor și dezvoltării de competențe și să utilizeze din ce în ce mai mult tehnologiile de informare și comunicare într-un mod inteligent.

Un grup neoficial de experți europeni ai serviciilor publice de ocupare a forței de muncă a existat încă din anul 1997 și a furnizat Comisiei informații cu privire la aspectele legate de ocuparea forței de muncă.

Noua rețea instituie o cooperare mai strânsă între serviciile publice naționale de ocupare a forței de muncă și dispune de un statut clar și de responsabilități definite, care vor facilita punerea în aplicare a acțiunilor politice actuale și viitoare și care garantează că rețeaua este recunoscută de toate instituțiile și statele membre.

 
 

Persoane de contact:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)

Pentru public: Europe Direct la telefonul 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail

 

Pagini Utile

Adaugat: Marti, 23 Septembrie 2014, 14:57:06
Autori: CE


Alte articole din Cetățenia europeană:

» Vi s-au încălcat drepturile europene? Spuneți apăsat.
» Dreptul cetățenilor europeni de a participa și vota în alegerile naționale
» Dreptul femeilor la educație
» Drepturi sporite pentru personalul casnic
» Mass media, libertatea și pluralismul
» Video: Drepturile cetățenilor europeni
» Pașaportul european și drepturile cetățenilor
» Reformele în justiția europeană
» Inițiativa cetățenească
» EUROPAfest 2013 - lansarea pe 9 aprilie
» Drepturi cetățenești europene cu botoșăneni
» Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Copiii migranților ajung în școli mai slabe
» Camioane mai sigure și mai ecologice pe șoselele Europei
» Trafic de persoane: Majoritatea victimelor identificate în statele membre ale UE sunt cetățeni din România și Bulgaria.
» Care sunt drepturile tale atunci cand cumperi un produs?
» Drepturile consumatorilor - drepturi europene
» Dreptul la muncă și locuință
» Săptămâna UE: despre cetățenie și conturile bancare
» Confidențialitate și protecția datelor personale
» Dreptul la proprietate - dreptul la păstrarea economiilor
» Uniunea Europeană și migrația
» Munca nedeclarată este un flagel
» Luna pieței unice europene: locuri de muncă, drepturi sociale, bănci, comerț electronic
» Dreptul tuturor cetățenilor UE la avocat și comunicare cu familia
» Dezbateri în Luna Pieței Unice: locurile de muncă, drepturile sociale, băncile și comerțul electronic, în toate cele 24 de limbi ale UE
» Cinci priorităţi ale Europei pentru anul următor
» Români au beneficat şi ei de Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)
» Documentar și grafice: libera circulație a persoanelor în UE
» Normele UE anti-discriminare
» EURES - nou Regulament propus de Comisia Europeană
» Fiscul şi libera circulaţie în Europa
» Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
» Grafice Eurobarometru în România : condiții de muncă proaste și din ce în ce mai proaste
» Comisarul european Corina Creţu: Provocările generate de fenomenul migraţiei

Comentarii:

ClausM.M. a scris, Marti, 05 Ianuarie 2016, 04:47:56 :

I found learned a lot of interesting.
In on-line Apteka low cost for drugs. See more to online pharmacy online shop.

GeorgeE.Y. a scris, Marti, 26 Ianuarie 2016, 01:33:32 :

I have many of new cognitive.
In our cheap essays service you can order cheap homework work with best quality.

GeorgeB.O. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 06:10:30 :

I received much of new interesting.
In online medication best price for drugs. See more to nolvadex website.

PetrE.P. a scris, Marti, 23 Februarie 2016, 07:00:39 :

I received learned a lot of new of informative.
Buy cheap medicines you can on glucotrol online

GeorgeA.S. a scris, Duminica, 19 Februarie 2017, 21:04:51 :

I get learned a lot of interesting.
We offer low drugs in brand levitra online shop. For buy low med click to website site. Purchase cheap med you can on website

Alte articole
» Din EUROPARLAMENT: Galerii foto - Parlamentul European
» Din EUROPARLAMENT: Infografice - Parlamentul European
» Din CăUTăM PARTENERI : Greece: Crisis Observatory
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Ziua Europei cu Reţeaua Europe Direct România
» Din CETățENIA EUROPEANă: Implicarea reprezentanților lucrătorilor și angajatorilor (partenerii sociali) în reformele guvernamentale
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Concurs de lectură
Cartea verde privind strategia europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Euro-mărțișoare 2013
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Ziua Europei 2012 la Botoşani
» Din COMISIA EUROPEANă : Proiectul „IRIS III”: 5 milioane Euro, Dunărea şi România
» Din BLOGURILE EUROPE DIRECT: Super Euro Direct, 17 mai
» Din CENTRUL EUROPE DIRECT BOTOşANI : Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator
Broşură editată de Comisia Europeană
» Din COMISIA EUROPEANă : Şcoala cu clasele I–VIII Româneşti, Botoşani a primit Certificatul European Language Label
Azi, la Reprezentanţa Comisiei Europene
» Din ULTIMA ORA: Audierea lui Dacian Cioloş
La Parlamentul European
» Din ULTIMA ORA: Preambul: Audierea lui Dacian Cioloş
» Din MAI 2009: Expoziţia virtuală STUDE
» Din APRILIE 2009: Parteneriate europene
» Din MARTIE 2009: Ştafeta TINERI UNIŢI DIRECT SPRE EUROPA
Comunicat de lansare
» Din MARTIE 2009: Discuţie on-line cu Comisarul Meglena Kuneva
Despre drepturile consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Conferinţa de presă
De Ziua Consumatorilor
» Din MARTIE 2009: Martisoare electorale europene
Acţiune a Centrului Europe Direct Botoşani sub deviza: Alegeri Europene - TU DECIZI!
» Din FEBRUARIE 2009: Seminar la Hotel Hilton Bucureşti
Centrele de informare EUROPE DIRECT
Unica responsabilitate pentru continutul site-ului revine autorilor, iar Comisia Europeana nu este raspunzatoare pentru utilizarea sub orice forma a informatiilor continute in site.